Navigace

Obsah

Projekt Jizersko-Jakuszycká magistrála

V letech 2008-2010 realizuje Jizerská o.p.s. a Sdružení Bieg Piastów společný projekt s názvem Jizersko-Jakuszycká magistrála, který je podpořen fondy EU. Díky této spolupráci mohu běžkaři využít tratí na české i polské straně Jizerských hor.Kontakt na polského partnera a trasy upravené v Polsku na www.bieg-piastow.pl (Sdružení Bieg Piastów). (aktivní odkaz)

S přispěním fondů Evropské unie pořídila Jizerská o.p.s. nový stroj na úpravu tratí – rolbu Pisten Bully 200, která upravuje páteřní trasu Jizerské magistrály až k polským hranicím. V roce 2009 jsme též díky podpoře EU kompletně zrekonstruovali 5 km dlouhý běžecký okruh v Bedřichově, který slouží běžkařům i cyklistům a pěším.

Tip na výlet na běžkách z Bedřichova do Polska

Z Bedřichova přes Jizerku a Orle do Harrachova

Bedřichov, stadion – U Buku (1,7 km) – Nová Louka (3 km) – Kristiánov (5,7 km) – Rozmezí (9,2 km) – Čihadla (10,5 km) – Na Kneipě (11,2 km) – Kůrovec (15,1 km) – Hraniční (15,5 km) – Promenádní cesta (19,4 km) – Jizerka, Panský dům (20,2 km) – Jizerka / Orle (22,3 km) – Orle (23,5 km) – Stara Droga Celna – Harrachov, železniční stanice (30,5 km)

Trasa začíná na startu jednoho z nejznámějších běžeckých závodů - Jizerské 50, který se koná každoročně lednu. Po cestě spatříme zajímavá místa, jako jsou například nejstarší sklářské osady Nová Louka a Kristiánov, přírodní park na Čihadle, nejstarší osada Jizerských hor Jizerka, hory Bukovec, Jizera nebo Černá hora. Přes most za Jizerkou, který spojuje českou a polskou část hor pokračujeme na polskou stranu, konkrétně do sklářské osady s typickými stavbami – Orle. Poté jedeme okolo hory Kozi Grzbiet po Stare Droge Celne přímo do železniční stanice v Harrachově. Z Harrachova můžeme jet vlakem do Jablonce nad Nisou nebo do Liberce. Náročnější lyžaři se mohou z Orle vrátit na Jizerku a pokračovat zpět na Bedřichova přes Hřebínek.


Projekt der Isergebirgs-Jakobsthaler-Magistrale

In den Jahren 2008 – 2010 führen die gemeinnützige Gesellschaft Jizerská o.p.s. und der Verein Bieg Piastów ein durch die EU gefördertes gemeinsames Projekt mit der Bezeichnung Isergebirgs-Jakobsthaler-Magistrale durch. Dank dieser Zusammenarbeit können die Skilangläufer Loipen auf der tschechischen und polnischen Seite des Isergebirges nutzen. Mehr Informationen finden Sie unter www.jizerskaops.cz (Jizerská o.p.s.) und www.bieg-piastow.pl (Verein Bieg Piastów).

 

Tipp für eine Skitour von Friedrichswald (Bedřichov) nach Polen

Von Friedrichswald (Bedřichov) über Klein Iser (Jizerka) und Karlsthal (Orle) nach Harrachsdorf (Harrachov).

Friedrichswald (Bedřichov), Stadion – An der Buche (U Buku) (1,7 km) – Neuwiese (Nová Louka) (3 km) – Christiansthal (Kristiánov) (5,7 km) – Schutzhütte (Rozmezí) (9,2 km) – Tschihandelteiche (Čihadla) (10,5 km) – Kneipe (Na Knajpě) (11,2 km) – Kůrovec (15,1 km) – Hraniční (15,5 km) – Promenandenweg (Promenádní cesta) (19,4 km) – Klein Iser, Herrenhaus (Jizerka, Panský dům) (20,2 km) - Klein Iser/Karlsthal (Jizerka/Orle) (22,3 km) - Karlsthal (Orle) (23,5 km) – Alter Zollweg – Harrachsdorf (Harrachov), Bahnhof (30,5 km).

Die Strecke beginnt am Start eines der berühmtesten Skiläufe – des Isergebirgslaufes, der jedes Jahr im Januar stattfindet. Unterwegs sehen wir interessante Orte, wie zum Beispiel die ältesten Glasmacher-Orte Neuwiese (Nová Louka)und Christiansthal (Kristiánov), den Naturpark Tschihandelteiche (Čihadla), die älteste Ortschaft im Isergebirge – Klein Iser (Jizerka), die Gipfel Buchberg (Bukovec), Siechhübel (Jizera) oder Schwarzer Berg (Černá hora).
Wir laufen über die Brücke hinter Klein Iser (Jizerka), die den tschechischen mit dem polnischen Teil des Gebirges verbindet, und setzen unseren Weg auf der polnischen Seite fort, konkret in der Glasmacher-Ortschaft mit typischen Häusern – Karlsthal (Orle). Entlang dem Ziegenrücken (Kozi Grzbiet) fahren wir auf der Alten Zollstraße direkt bis zum Bahnhof in Harrachsdorf (Harrachov). Von Harrachsdorf (Harrachov) können wir mit dem Zug nach Gablonz (Jablonec nad Nisou) oder Reichenberg (Liberec) fahren. Skilangläufer mit höheren Ansprüchen können von Karlsthal (Orle) nach Klein Iser (Jizerka) zurückkehren und dann weiter über Hřebínek nach Friedrichswald (Bedřichov) fahren.

Projekt Magistrala Izersko-Jakuszycka

W latach 2008-2010 realizuje Jizerská o.p.s. i Stowarzyszenie Bieg Piastów wspólny projekt z nazwą Magistrala Izersko-Jakuszycka, który jest wspierany z funduszy UE. Dzięki tej współpracy mogą narciarze biegowi korzystać z tras po stronie czeskiej i polskiej Gór Izerskich. Więcej informacji na www.jizerskaops.cz (Jizerská o.p.s.) i na www.bieg-piastow.pl (Stowarzyszeni Bieg Piastów).

 

Typ na wycieczkę narciarską z  Bedřichova do Polski

Z Bedřichova przez Jizerkę i Orle do Harrachova

Bedřichov, stadion – U Buku (1,7 km) – Nová Louka (3 km) – Kristiánov (5,7 km) – Rozmezí (9,2 km) – Čihadla (10,5 km) – Na Kneipě (11,2 km) – Kůrovec (15,1 km) – Hraniční (15,5 km) – Promenádní cesta (19,4 km) – Jizerka, Panský dům (20,2 km) – Jizerka / Orle (22,3 km) – Orle (23,5 km) – Stara Droga Celna – Harrachov, stacja kolejowa (30,5 km)

Trasa zaczyna w miejscu startu jednego z najpopularniejszych wyścigów na nartach biegowych- Izerska 50, który odbywa się co roku w styczniu. Po drodze mijamy ciekawe miejsca, którymi są na przykład najstarsze osada szklarzy Nová Louka i Kristiánov, park przyrodniczy na Čihadle, najstarsza osada Gór Izerskich Jizerka, góry Bukovec, Jizera lub Černá hora. Przez most za Jizerką, który łączy czeską i polską część gór jedziemy po stronie polskiej, konkretnie do osady szklarskiej z typowymi budowami – Orle. Następnie jedziemy około góry Kozi Grzbiet po Starej Drodze Celnej bezpośrednio do stacji kolejowej w Harrachovie. Z Harrachova możemy pojechać pociągiem do Jablonca nad Nisou lub do Liberca. Bardziej zaawansowani narciarze mogą wrócić z osady Orle do Jizerki i jechać z powrotem do Bedřichova przez Hřebínek.

 

    #sdilejjizerky Ukažte ostatním, jak je na Magistrále