Navigace

Obsah

 Pravidla pro běžkaře

1. Berte ohled na ostatní, vzájemnou ohleduplností předejdete většině případných nepříjemných situací.

 
2. V upravených stopách jezděte vpravo, podobně jako na silnici.
 
3. Je-li proříznuta jen jedna stopa a zbytek trati je upraven pro bruslaře, má přednost lyžař jedoucí vpravo, bez ohledu na to, jede-li z kopce nebo do kopce.
 

4. Pokud je upravena pouze jedna stopa (úprava skútrem, bez pruhu pro bruslaře) přednost má lyžař, který jede z kopce.

 
5. Vzájemné předjíždění lyžařů je povoleno z obou stran. Předjížděný není povinnen uvolnit stopu pro rychlejšího lyžaře, předjíždějící by měl upozornit předjížděného o svém záměru.
 
6. Při předjíždění držte hole těsně u sebe, zabráníte tak případnému zranění.
 
7. Při sjezdu z kopce nezapomeňte zvážit své lyžařské dovednosti, dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních lyžařů, v nepřehledném terénu se pohybujte se zvýšenou opatrností.
 
8. Zastavíte-li nebo spadnete, uvolněte stopu ostatním.
 
9. Ocitnete-li se při nehodě jiného lyžaře, poskytněte mu dle svých schopností první pomoc (ukládá vám to zákon). Mějte u sebe číslo Horské služby, nepřetržitě připravené pomoci při úrazech nebo v jiných krizových situacích.
 
10. Dodržujte prostor pro bruslení, neničte stopu.
 
11. Ve stopě dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních.
 
12. Na lyžařské tratě nevoďte psy! Těžko předvídatelné chování zvířat může být velmi nebezpečné pro lyžaře ve stopě i pro vaše čtyřnohé miláčky samotné. Zcela nepřípustné je nechat se ve stopě táhnout psy na řemenu.
 
13. Běžecké tratě jsou strojově upravovány. Dbejte zvýšené opatrnosti, může dojít k setkání s rolbou a skútry provozovatele a Horské služby. Při setkání uvolněte stopu a umožněte bezpečný průjezd techniky.
 
14. Pohybujte se pouze na značených trasách, jsou koncipovány tak, aby byli spokojeni sportovci i turisté. Opuštěním trasy do lesa nebo na paseky můžete poničit porosty v přísně chráněných územích.
 
15. Ve stopách se pohybujte jen s připnutými lyžemi. Pěší chodci volte jinou cestu, není-li zbytí, pohybujte se mimo upravenou trasu, prošlapaná stopa velmi znepříjemní cestu všem lyžařům.
 
16.  Na trase i v okolí udržujte pořádek, pro sebe i pro ostatní.
 
17.  Provozovatel  běžecké tratě je oprávněn v krajním případě vyloučit osoby, které porušují pravidla chování ve stopě a zásady slušného
a kultivovaného chování k ostatním, z užívání tratí, popř. je předat ke stíhání pro přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb.
 
    #sdilejjizerky Ukažte ostatním, jak je na Magistrále