Navigace

Obsah


 

Deklarace o spolupráci
 
Deklarace o spolupráciDne 26. 1. 2011 byla v obci Bedřichov uzavřena Deklarace o spolupráci, kterou podepsalo pět následujících zúčastněných stran, za Jizerskou, o. p. s., ředitelka Milena Jelínková, za Liberecký kraj hejtman Stanislav Eichler, za Lesy České republiky, s. p., ředitel krajského ředitelství v Liberci Ludvík Řičář, za Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky vedoucí Jiří Hušek a za Povodí Labe, s. p., Závod Jablonec nad Nisou ředitel závodu Jaroslav Jaroušek. Předmětem Deklarace o spolupráci je sedm bodů, z nichž zde zkráceně uvádíme pouze vybrané.

Zúčastněné strany deklarují vůli po vzájemné spolupráci a podpoře ve smyslu, že cílem je klidný a nerušený výkon práv všech zúčastněných stran ve vztahu k údržbě, zachování a případnému rozšíření tratí Jizerské magistrály a dále pak ve vztahu k návštěvníkům Jizerských hor, a to v jakémkoli ročním období. Tím ale nejsou dotčena zákonná oprávnění a zájmy Lesů ČR, Správy CHKO Jizerské hory a Povodí Labe.

Zúčastněné strany se též dohodly, že se budou vzájemně informovat o svých záměrech a že k zabránění možných budoucích sporů budou upřednostňovat osobní jednání s nalezením vyváženého řešení a že spory budou řešit smírně, dohodou.
Posledním bodem předmětu deklarace je závazek, že podle svých možností budou zúčastněné strany propagovat vzájemnou činnost a aktivity (zejména zveřejňované zprávy, tiskové zprávy apod.).
 
Úplné znění a podobu Deklarace o spolupráci naleznete v odkazu zde.


 

    #sdilejjizerky Ukažte ostatním, jak je na Magistrále