Obsah

Kontakt

JIZERSKÁ, obecně prospěšná společnost
Adresa: 468 12 Bedřichov v Jizerských horách 218
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu: 210 215 8123/2700

IČ: 25 41 29 49
DIČ: CZ 25 41 29 49
Zapsána v rejstříku o. p. s. KS v Ústí n. L., oddíl O, vložka 78 z 1. 2. 2000
Tel.: +420 733 126 092
E-mail: informace@jizerskaops.cz

Číslo účtu veřejné sbírky: 255 899 476 / 0300
ČSOB, a.s. Poštovní spořitelna

Ředitel: Martin Kunc

 

 

    #sdilejjizerky Ukažte ostatním, jak je na Magistrále