Navigace

Obsah

Dary od soukromých dárců, lyžařů a přátel Jizerské magistrály

Na tomto místě byl vždy uveřejňován jmenný seznam soukromých osob, které poskytly finanční příspěvek na úpravu Jizerské magistrály. Převážná část zde uvedených přispěvatelů se zapojila prostřednictvím bankovního účtu veřejné sbírky, přičemž ale JIZERSKÉ, o.p.s. neposkytli souhlas s uveřejněním údajů o své osobě.

Podle ustanovení zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, v aktuálním znění, nesmí právnická osoba konající sbírku zveřejňovat ani poskytovat, nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu něco jiného, žádné údaje o osobách, které poskytly příspěvek, s výjimkou údajů uvedených na sběracích listinách nebo případů, kdy s tím osoby, které poskytly příspěvek, předem vyslovily souhlas.

Z výše uvedeného důvodu nejsou jmenné seznamy nadále dostupné. Věříme, že tento krok je nezbytný jak pro ochranu probíhající veřejné sbírky, tak i pro ochranu soukromí všech zapojených dárců. Zároveň však nechceme o tuto formu našeho poděkování připravit ty naše podporovatele, kterým byla milá. Rádi na tomto místě (znovu) uveřejníme Vaše jméno, nemůžeme tak ale učinit bez Vašeho výslovného souhlasu. Poskytnout nám ho můžete jednoduše prostřednictvím zprávy pro příjemce poukazované platby nebo mailem na  informace@jizerskaops.cz.

Děkujeme za pochopení.

 

    #sdilejjizerky Ukažte ostatním, jak je na Magistrále