Navigace

Obsah

FINANCOVÁNÍ TRATÍ

O stopy Jizerské magistrály se již od roku 1999 stará JIZERSKÁ, o.p.s. se sídlem v Bedřichově. Máme na starosti trasy po celých Jizerských horách a naši řidiči vyjíždí s rolbami či skútry ze tří různých míst (Bedřichov, Jizerka, Mariánská hora). Pracují většinou v noci, když sněží tak nad ránem, aby nedočkaví běžkaři mohli ráno nasadit lyže
a vyjet do čerstvě upravených tratí.

Upravit najednou celou lyžařskou magistrálu trvá třem profesionálním řidičům deset hodin. Během sezóny najezdí všichni dohromady skoro deset tisíc kilometrů a v rolbách stráví přes tisíc hodin. Bez sponzorů, příspěvků měst a obcí, ale ani bez lyžařů se Jizerská magistrála neobejde. Ročně totiž musíme sehnat okolo 4 milionů korun.

Jak se změnily zdroje na financování Jizerské magistrály za poslední roky:

 • Finance na úpravu Jizerské magistrály získáváme z veřejných rozpočtů (od Bedřichova, Libereckého kraje, Liberce, Jablonce nad Nisou, Janova nad Nisou a dalších obcí v oblasti Jizerských hor), od soukromých firem a od soukromých dárců (lyžařů).
   
 • U peněz veřejných rozpočtů došlo k nepatrnému nárůstu oproti loňské sezóně. Podpora je srovnatelná.
   
 • Podíl financí od soukromých firem v posledních dvou obdobích významně vzrostl. Nárůstu napomohly o něco lepší zima, než byla na přelomu roků 2014/2015.
   
 • V posledních letech stoupají peníze od soukromých dárců, tedy samotných lyžařů. Lyžaři se do financování začali výrazněji zapojovat díky spuštění dárcovských sms v listopadu 2011. 
   
 • První veřejná sbírka skončila v červnu 2012. Za toto období jsme pomocí dárcovských SMS obdrželi od lyžařů 5.629 DMS v celkové hodnotě téměř 152 tis. Kč. Navíc lidé díky dárcovským sms začali o penězích více přemýšlet a mnozí z nich se rozhodli zaslat peníze přímo na zvláštní účet veřejné sbírky. Celkem se tak v první veřejné sbírce na podporu Jizerské magistrály vybralo téměř 470 tis. Kč.
   
 • V prosinci 2012 pak byla otevřena nová veřejná sbírka. Veřejná sbírka je stejně jako v minulosti kontrolována a povolena Krajským úřadem Libereckého kraje a její použití musíme řádně doložit. Lidé tak mají jistotu, že všechny peníze použijeme na úpravu běžeckých tratí.
   
 • V současnosti mohou lyžaři přispět hned několika způsoby:
   
  • Zasláním libovolné finanční částky na účet veřejné sbírky č. ú. 255 899 476 / 0300
  • Zasláním dárcovských SMS ve tvaru DMS MAGISTRALA 30 nebo DMS MAGISTRALA 60 nebo DMS MAGISTRALA 90 na tel. číslo 87 777
   (další možnosti dárcovských SMS najdete zde)
  • Zakoupením si samolepek a odznaků s logem Jizerské magistrály, z jejichž prodeje jde na účet veřejné sbírky celých 100 %
  • Vhozením hotovosti do zapečetěné pokladničky, která je umístěna na informačním centru v Bedřichově
    
 • Díky přidání prodeje předmětů veřejné sbírky výrazně narostl podíl financí získaných právě od samotných lyžařů. Zatímco v roce 2012 tvořily necelých 6 % z celkové sumy, v roce 2017 se jednalo již o 20 %!
 

Bude dost peněz na magistrálu?

Důležitý závěr: peněz na úpravu tratí nebude nikdy dost. JIZERSKÁ, o.p.s. však zajišťuje úpravu magistrály již řadu let a můžeme tedy všechny lyžaře a vyznavače běžek ubezpečit, že zajistíme – finančně i technicky – celou Jizerskou magistrálu i do budoucna. Musíme však být ve výdajích i úpravách stop opatrní a pracně získanými prostředky neplýtvat.

Z dálky to možná vypadá, že stačí jen koupit naftu, nasednout do rolby a vyjet. Tak obrovský projekt jako je Jizerská magistrála se však neobejde bez dalších výdajů. Jako právnická osoba musíme splnit řadu povinností jak ze zákona, tak z povahy naší práce.
Jen namátkou: pojištění, opravy strojů, telefony, vedení podvojného účetnictví, audit, webové stránky, značení na trasách, mapy, náhradní díly, prořezávání cest, opravy v terénu (mostky, zábradlí,…) a další věci.

To vše jsme schopni zvládnout jenom s Vaší pomocí, takže obrovské díky!

Jizerská magistrála

Foto: Irena Hadačová

  #sdilejjizerky Ukažte ostatním, jak je na Magistrále