Navigace

Obsah

Financování

Upravit najednou celou lyžařskou magistrálu trvá čtyřem profesionálním řidičům osm až deset hodin. Během sezóny najezdí všichni tisíce kilometrů a v rolbách stráví dohromady přes tisíc hodin. Bez sponzorů, příspěvků měst a obcí, ale ani bez lyžařů se Jizerská magistrála neobejde. Ročně totiž musíme k zajištění plného provozu sehnat více než 4 miliony korun.

Významnou část našich příjmů tvoří dotace poskytované místními samosprávami v dosahu Jizerské magistrály. K největším přispěvatelům dlouhodobě patří Liberecký kraj, obec Bedřichov, statutární města Liberec a Jablonec nad Nisou. Kompletní přehled přispěvatelů z veřejné sféry spolu s přehledem institucionálních partnerů naleznete zde.

Neméně důležité jsou pro nás příjmy od korporátních sponzorů. Podporu získáváme od malých podniků i velkých společností a jimi zřizovaných nadací. Na tomto místě zmiňme alespoň ty největší - ČEPS a.s., PPF a.s., EUROVIA CS a.s.  Kompletní přehled sponzorů  se nachází zde.

Velmi si ceníme také individuálních darů a příspěvků od lyžařů, které k nám nejčastěji putují prostřednictvím schválené veřejné sbírky. Vnímáme je jako výraz uznání práce, kterou ve stopách odvádíme. Veřejná sbírka je registrována na Krajském úřadu Libereckého kraje, který rovněž pravidelně kontroluje zda je využití jejího výtěžku v souladu se schváleným účelem. Více o veřejné sbírce zde.

Sami do rozpočtu přidáváme prostředky získané skrze využití stadionu v Bedřichově pro pořádání sportovních akcí. Zdaleka nejznámější z nich je Jizerská 50, jejíž tradice trvá už přes 50 let. Více o možnostech využití stadionu v Bedřichově zde.

    #sdilejjizerky Ukažte ostatním, jak je na Magistrále