Navigace

Obsah

Financování

Upravit najednou celou lyžařskou magistrálu trvá čtyřem profesionálním řidičům osm až deset hodin. Během sezóny najezdí všichni tisíce kilometrů a v rolbách stráví dohromady přes tisíc hodin. Bez sponzorů, příspěvků měst a obcí, ale ani bez lyžařů se Jizerská magistrála neobejde. Ročně totiž musíme k zajištění plného provozu sehnat více než 4 miliony korun.

Významnou část našich příjmů tvoří dotace poskytované místními samosprávami v dosahu Jizerské magistrály. K největším přispěvatelům dlouhodobě patří Liberecký kraj, obec Bedřichov, statutární města Liberec a Jablonec nad Nisou. Kompletní přehled přispěvatelů z veřejné sféry spolu s přehledem institucionálních partnerů naleznete zde.

Neméně důležité jsou pro nás příjmy od korporátních sponzorů. Podporu získáváme od malých podniků i velkých společností a jimi zřizovaných nadací. Na tomto místě zmiňme alespoň ty největší - ČEPS a.s., PPF a.s., EUROVIA CS a.s.  Kompletní přehled sponzorů  se nachází v dolní liště webu.

Velmi si ceníme také individuálních darů a příspěvků od lyžařů, které k nám nejčastěji putují prostřednictvím schválené veřejné sbírky. Vnímáme je jako výraz uznání práce, kterou ve stopách odvádíme. Veřejná sbírka je registrována na Krajském úřadu Libereckého kraje, který rovněž pravidelně kontroluje zda je využití jejího výtěžku v souladu se schváleným účelem. Více o veřejné sbírce zde.

Sami do rozpočtu přidáváme prostředky získané skrze využití stadionu v Bedřichově pro pořádání sportovních akcí. Zdaleka nejznámější z nich je Jizerská 50, jejíž tradice trvá už přes 50 let. Více o možnostech využití stadionu v Bedřichově zde.

Bude dost peněz na magistrálu?

Důležitý závěr: peněz na úpravu tratí nebude nikdy dost. JIZERSKÁ, o.p.s. však zajišťuje úpravu magistrály již řadu let a můžeme tedy všechny lyžaře a vyznavače běžek ubezpečit, že zajistíme – finančně i technicky – celou Jizerskou magistrálu i do budoucna. Musíme však být ve výdajích i úpravách stop opatrní a pracně získanými prostředky neplýtvat.

Z dálky to možná vypadá, že stačí jen koupit naftu, nasednout do rolby a vyjet. Tak obrovský projekt jako je Jizerská magistrála se však neobejde bez dalších výdajů. Jako právnická osoba musíme splnit řadu povinností jak ze zákona, tak z povahy naší práce.
Jen namátkou: pojištění, opravy strojů, telefony, vedení podvojného účetnictví, audit, webové stránky, značení na trasách, mapy, náhradní díly, prořezávání cest, opravy v terénu (mostky, zábradlí,…) a další věci.

To vše jsme schopni zvládnout jenom s Vaší pomocí, takže obrovské díky!

Jizerská magistrála

Foto: Irena Hadačová

    #sdilejjizerky Ukažte ostatním, jak je na Magistrále